Химикотехнологичен и металургичен университет - София


Прием 2023
Уважаеми кандидат-студенти,

Добре дошли в платформата за онлайн кандидатстване. Тук можете да подадете документи за кандидатстване в университета, да изберете желаните от Вас специалности и да ги подредите по Ваше желание (1-во място - 1-во желание).

Не забравяйте, че всяка от специалностите, които предлага университета, намира широка реализация и отговаря на съвременните изисквания на бизнеса за знания, умения и компетентности. За високото ниво може да се уверите от данните на рейтинговата система в България, която показва лидерските ни позиции.

Кандидатстудентски и студентски информационен център са на Ваше разположение чрез следните контакти:

Учебен отдел, тел: +359 2 8163 181/135, мобилен 0877 070 108; ksd@uctm.edu

За регистрация: Моля, използвайте следния линк Регистрация
За вход: Моля, използвайте следния линк Вход